PROMOTION ผลิตด้วยยางพาราเเท้ คุณภาพดี ทนทาน
ตรายางหมึกในตัว COLOP
ตรายางพาราแท้ ทน คมชัด ตรายางนำเข้าจากยุโรป (ออสเตรีย)

สินค้าโปรโมชั่น
Product Code
Size (mm.)
ลักษณะ
Price
สั่งซื้อ
ธรรมดา

 หมึกในตัว
ราคานี้รวมยางแล้ว

ตรายาง ยางพารา ด้าม The Star


คลิ๊กเพื่อขยาย

 

The Star N10
8x25
60
 
ซื้อเลย
The Star N20
12x36
70
ซื้อเลย
The Star N30
16x45
90
ซื้อเลย
The Star N40
21x57
130
ซื้อเลย

ตรายาง The Star ขนาดอื่นๆ ติดต่อ PDS / 1 อันก็ทำได้ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ

ตรายางหมึกในตัว COLOP
ตรายางพาราแท้ ทน คมชัด ตรายางนำเข้าจากยุโรป (ออสเตรีย)

สินค้าโปรโมชั่น
Product Code
Size (mm.)
ลักษณะ
Price
สั่งซื้อ
ธรรมดา

 หมึกในตัว
ราคานี้รวมยางแล้ว

P10 NEW
10x27
ติดต่อ PDS
179
P15
10x69
ติดต่อ PDS
279
ซื้อเลย
P20 NEW
14x38
ติดต่อ PDS
199
ซื้อเลย
Pocket Stamp Plus 20 
14x38
ติดต่อ PDS
129
ซื้อเลย
P25
15x75
ติดต่อ PDS
339
ซื้อเลย
P30 NEW
18x47
ติดต่อ PDS
229
ซื้อเลย
Pocket Stamp Plus 30
18x47
ติดต่อ PDS
149
ซื้อเลย
P35
30x50
ติดต่อ PDS
369
ซื้อเลย
P40 NEW
23x59
ติดต่อ PDS
279
ซื้อเลย
P45
25x82
ติดต่อ PDS
399
ซื้อเลย
P50 NEW
30x69
ติดต่อ PDS
399
ซื้อเลย
P52
20x30
ติดต่อ PDS
249
ซื้อเลย
P53
30x45
ติดต่อ PDS
349
ซื้อเลย
P54
40x50
ติดต่อ PDS
389
ซื้อเลย
P55
40x60
ติดต่อ PDS
449
ซื้อเลย
P60
37x76
ติดต่อ PDS
499
ซื้อเลย
สินค้าโปรโมชั่น
Product Code
Size (mm.)
ลักษณะ
Price
สั่งซื้อ
ธรรมดา

 หมึกในตัว
ราคานี้รวมยางแล้ว

Q12
12
ติดต่อ PDS
179
ซื้อเลย
Q17
17
ติดต่อ PDS
199
ซื้อเลย
Q24
24
ติดต่อ PDS
249
ซื้อเลย
Q30
30
ติดต่อ PDS
309
ซื้อเลย
Q43
43
ติดต่อ PDS
409
ซื้อเลย
R12
12
ติดต่อ PDS
179
ซื้อเลย
R17
17
ติดต่อ PDS
199
ซื้อเลย
R24
24
ติดต่อ PDS
249
ซื้อเลย
R30
30
ติดต่อ PDS
309
ซื้อเลย
R40
40
ติดต่อ PDS
409
ซื้อเลย

ตรายางหมึกในตัว พร้อมวันที่

สินค้าโปรโมชั่น
Product Code
Size (mm.)
ลักษณะ
Price
สั่งซื้อ
ธรรมดา

 หมึกในตัว
ราคานี้รวมยางแล้ว


คลิ๊กเพื่อขยาย
S160
5x25
199
ซื้อเลย
Q24/E
24x24
299
ซื้อเลย
Q30/E
30x30
439
ซื้อเลย
Q43/E
43x43
499
ซื้อเลย
P53/E
30x45
469
ซื้อเลย
P54/E
40x50
499
ซื้อเลย
P55/E
40x60
589
ซื้อเลย

คลิ๊กเพื่อขยาย
R24/E
24
299
ซื้อเลย
R30/E
30
439
ซื้อเลย
R40/E
40
499
ซื้อเลย
P700/15E
40x54
469
ซื้อเลย
P700/16E
40x60
469
ซื้อเลย
P700/19E
51
469
ซื้อเลย
ราคาพร้อมยาง (ไม่รวมโลโก้) * ราคายังไม่รวม VAT